شرکت یکتا توسعه اصفهان درسال ۱۳۹۲ فعالیت خود را درزمینه ابزارو یراق با شعاردقیق برجزییات آغازنمود .

این شرکت همچنان جهت توسعه و ارتقاء فعالیت های خود درسال ۱۳۹۸برند ebenرا به نام این شرکت ثبت نمود. حوزه فعالیت eben ابزارویراق بوده که براساس نیازوشرایط به روز مصرف کنندگان با شعار پاسخگوی نیازهای شما ( meet your needs) راه اندازی گردید. چشم اندازه شرکت eben درنظردارد درمقوله ارائه خدمات با مناسب ترین سطح کیفیت فعالیت نماید دراین راستا متعهد به جلب حداکثر رضایت مشتریان و رعایت حقوق ایشان و شرکای تجاری خود می باشد.

TOP